Friday, 22/10/2021 - 14:26|
Chào mừng các bạn đến với cổng công nghệ thông tin trường mầm non Tân Thái

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số  90/2018/TT-BTC   ngày 28   tháng  9  năm 2018   của Bộ Tài chính
   Đơn vị: Trường Mầm non Tân Thái  
  Chương: 622  
 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-MNTT ngày 22/01/2020 của Hiệu trưởng trường MN Tân Thái) 
 (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) 
   Đvt: Triệu đồng 
 Số
TT 
Nội dungDự toán được giao 
 123 
 ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
 I Số thu phí, lệ phí  
 IIChi từ nguồn thu phí được để lại  
 1Chi sự nghiệp………………….  
 a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
 bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
 2Chi quản lý hành chính  
 a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   
 bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   
 III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước  
 1Lệ phí  
 BDự toán chi ngân sách nhà nước  
 INguồn ngân sách trong nước  
 1Chi quản lý hành chính  
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ  
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề2,151.654 
 3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên1,828.654 
 3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 323.000 
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình   
 5Chi bảo đảm xã hội    
 6Chi hoạt động kinh tế   
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường  
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin    
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn  
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao  
 IINguồn vốn viện trợ  
 IIINguồn vay nợ nước ngoài  
   Ngày 22 tháng 01 năm 2020 
       KẾ TOÁN       HIỆU TRƯỞNG 
           (Chữ ký, dấu) 
     
     
     
     
    Đinh Trọng Hưng        Vũ Trinh Hương 
     

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 114
Hôm qua : 277
Tháng 10 : 5.272
Năm 2021 : 51.430