Friday, 22/10/2021 - 14:27|
Chào mừng các bạn đến với cổng công nghệ thông tin trường mầm non Tân Thái

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế Năm học 2020 - 2021

 

 PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MN TÂN THÁI

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tân Thái, ngày 8 tháng 10  năm 2020

 THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế

Năm học 2020 - 2021

                                                                       Đơn vị tính: trẻ em

TT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

24-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

277

0

0

60

71

69

77

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

0

0

0

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

277

0

0

60

71

69

77

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

0

0

0

0

0

0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở

277

0

0

60

71

69

77

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

277

0

0

60

71

69

77

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

277

0

0

60

71

69

77

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

0

0

0

57

63

62

74

1

Kênh bình thường

0

0

0

0

0

0

0

2

Kênh dưới -2

0

0

0

0

0

0

0

3

Kênh dưới -3

0

0

0

0

0

0

0

4

Kênh trên +2

0

0

0

0

0

0

0

5

Kênh trên +3

0

0

0

0

0

0

0

6

Phân loại khác

0

0

0

0

0

0

0

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

0

0

0

0

0

0

0

8

Số trẻ em béo phì

0

0

0

3

8

7

3

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

277

0

0

60

71

69

77

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a.

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 24-36 tháng

02

0

0

02

0

0

0

b.

Chương trình giáo dục mầm non Chương trình giáo dục nhà trẻ

0

0

0

0

0

0

0

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a.

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

0

0

0

0

0

0

0

b.

Chương trình 26 tuần

0

0

0

0

0

0

0

c.

Chương trình 36 buổi

0

0

0

0

0

0

0

d.

Chương trình giáo dục mầm non

07

0

0

0

02

02

03

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 114
Hôm qua : 277
Tháng 10 : 5.272
Năm 2021 : 51.430