Friday, 22/10/2021 - 12:46|
Chào mừng các bạn đến với cổng công nghệ thông tin trường mầm non Tân Thái

QUY CHẾ LÀM VIỆC "Chi đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2020 – 2021"

 

CHI ĐOÀN TRƯỜNG  MN TÂN THÁI

                                                         ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 

                                                                                       Tân Thái, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Chi đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2020 – 2021

- Căn cứ chương trình công tác Đoàn trong trường học năm học 2020 -2021  của Trung ương Đoàn Thanh niên;

- Căn cứ vào kế hoạch công tác Đoàn của ban chấp hành Đoàn xã Tân Thái nhiệm kỳ 2020- 2021;

- Căn cứ chỉ đạo của Chi bộ – Ban giám hiệu nhà trường về công tác Đoàn trong năm học 2020 - 2021;

- Căn cứ tình hình hoạt động Đoàn và Phong trào thanh niên trường Mầm Non Tân Thái năm học 2020 - 2021

Ban chấp hành Chi đoàn trường nhiệm kỳ 2020 - 2021 xây dựng quy chế làm việc với những nội dung cụ thể như sau:

I. Tổ chức bộ máy của chi đoàn:

- Chi đoàn giáo viên nhiệm kì 2020 – 2021 hoạt động dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, BGH nhà trường và Đoàn trường Mầm non Tân Thái.

- Chi đoàn gồm 20 Đoàn viên trong đó có 05 đ/c Đảng viên .

- BCH chi đoàn gồm 5 đồng chí:  Gồm 01 bí thư, 01 phó bí thư, 01 ủy viên BCH

II. Chức năng , nhiệm vụ của chi đoàn:

1. Phối hợp với Chi bộ, BGH, Đoàn trường, các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường làm tốt phong trào đoàn và  công tác thanh niên. Tích cực tham gia xây dựng Đoàn, Đảng.

2. Thực hiện  nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy.

3. Tổ chức các họat động, tạo môi trường giáo dục rèn luyện đoàn viên, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của nhà trường.

III. Trách nhiệm của tập thể BCH chi đoàn:

1. Những vấn đề do tập thể BCH thảo luận và quyết định:

- Xây dựng  phương hướng, biện pháp để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Đoàn cấp trên, của Chi bộ, BGH nhà trường.

- Xây dựng quy chế hoạt động của chi đoàn.

- Quyết định những vấn đề về công tác xây dựng Đoàn, trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

2. Trách nhiệm của Bí thư chi đoàn:

- Bí thư Chi đoàn là người đại diện cho lợi ích của tập thể Chi đoàn và mọi đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn, người thay mặt cho BCH chi đoàn giữ mối liên hệ giữa Chi đoàn  với Chi bộ Đảng, BGH nhà trường ,với Đoàn cấp trên, với các tổ chức, đoàn thể khác…

- Bí thư Chi đoàn phải là người tiêu biểu, gương mẫu trước tập thể, là trung tâm đoàn kết trong BCH và tạo ra sự thống nhất trong tập thể Chi đoàn, tập hợp đoàn kết thanh niên.

- Chịu trách nhiệm trước BCH Chi đoàn và toàn bộ các họat động của  Chi đoàn.

- Điều hành mọi họat động của BCH Chi đoàn. Lãnh đạo BCH Chi đoàn tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi đoàn và các chủ trương  của Chi bộ, BGH và Đoàn cấp trên.

- Trực tiếp chủ trì các cuộc họp của BCH, và các cuộc họp sơ, tổng kết.

- Trực tiếp lãnh đạo các mặt về công tác cán bộ và giáo dục chính trị tư tưởng cho đòan viên, thanh niên…

- Đóng đoàn phí đầy đủ

3. Trách nhiệm của phó bí thư chi đoàn:

- Trực tiếp phụ trách theo dõi và tham mưu tổ chức thực hiện các họat động phong trào và giải quyết các công việc của chi đoàn.

- Được bí thư Chi đoàn ủy quyền một số công việc cụ thể…

- Giúp bí thư Chi đoàn quản lý, điều hành các mặt họat động của BCH Chi đoàn và Chi đoàn.

- Thay mặt bí thư Chi đoàn khi bí thư đi vắng.

- Tham gia trực tiếp trong việc chuẩn bị, soạn thảo các báo cáo, văn bản của Chi đoàn.

- Đóng đoàn phí đầy đủ

4. Trách nhiệm của ủy viên BCH:

- Tham gia đầy đủ các các cuộc họp và tích cực, tiên phong trong thảo luận, bàn bạc đi đến quyết định các công việc của BCH Chi đoàn  và Chi đoàn.

- Tham gia lãnh đạo tập thể, thảo luận biểu quyết các vấn đề trong các cuộc họp BCH, đồng thời có trách nhiệm xây dựng Đòan về chính trị, tư tưởng và tổ chức trên các lĩnh vực do mình phụ trách.

- Thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, kịp thời đề xuất với BCH Chi đoàn về việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đòan cấp trên, của Chi bộ, đặc biệt là lĩnh vực của mình phụ trách.

- Lưu trữ văn bản của chi đoàn, làm thư ký tất cả cuộc họp chi đoàn.

- Đóng đoàn phí đầy đủ

5. Trách nhiệm của Đoàn viên chi đoàn:

- Đoàn  viên Chi đoàn phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ đoàn, các Nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Chi đoàn thường lệ, vắng, vào muộn phải

có phép và phải được sự đồng ý của BCH Chi đoàn.

- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Chi đoàn ngày càng vững mạnh.

- Chấp hành theo sự phân công của BCH chi đoàn đối với từng đồng chí trong chi đoàn và có trách nhiệm đối với công việc được giao.

- Tham gia tốt các phong trào của chi đoàn.

- Hàng tháng phải đóng quỹ, đoàn phí chi đoàn đầy đủ.

V. Mức thu Đoàn phí, chế độ sinh hoạt  và nội quy buổi họp của chi đoàn:

1. Mức thu đóng tiền Đoàn phí.

- Quy định mức thu đoàn phí đối với mỗi đoàn viên là 5.000đ/1 tháng.

- Quy định thu quỹ đoàn là 20.000đ/1tháng.

2. Chế độ sinh hoạt:

    Hàng tháng họp chi đoàn  ít nhất 1 lần, tùy tình hình cụ thể của nhà trường.

3. Nội quy buổi họp:

   -  Đi hợp đúng giờ, ổn định tổ chức.

   - Không nói chuyện riêng và làm việc riêng trong cuộc họp.

   -  Đến phần thảo luận, đoàn viên phát biểu ý kiến, quan điểm mang tính chất xây dựng.

IV. Công tác khen thưởng, chế độ thăm hỏi của chi đoàn:

1. Công tác khen thưởng:

   - Khen thưởng các đồng chí có thành tích xuất sắc trong các hoạt động giảng dạy và hoạt động Đoàn:

   + Khen thưởng các đ/c có thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn và công tác thanh niên: 20.000đ/1 đ/c

  + Khen thưởng các đ/c đạt danh hiệu CSTĐ, LĐTT : 30.000đ/1 đ/c

   - Khen thưởng những đ/c được xếp loại A trong 4 đợt thi đua của nhà trường: 20.000đ/1 đ/c.

    2.  Chế độ thăm hỏi:

          - Mỗi suất quà thăm hỏi đoàn viên chi đoàn ốm, nằm bệnh viện là 50.000đ/suất. Mừng đám cưới các đồng chí trong chi đoàn là 100.000đ/ suất.

V – Nhiệm vụ cụ thể của từng đ/c trong BCH chi đoàn giáo viên :

1. Bí thư chi đoàn: Phụ trách, chỉ đạo chung, phong trào văn nghệ và TDTT

2. Phó bí thư chi đoàn: Phụ trách các báo cáo của Chi đoàn để báo cáo với Đoàn cấp trên

3. Ủy viên BCH: Thư kí cuộc họpThủ quỹ

VI -TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

    Quy chế này được BCH Chi đoàn thông qua ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

Nơi nhận:                                                                            T/M CHI ĐOÀN

- BGH nhà trường: B/c;                                                             Bí thư

- Lưu: ĐTN

                            

                                                                                         Nguyễn Thị Nhinh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 97
Hôm qua : 277
Tháng 10 : 5.255
Năm 2021 : 51.413