Friday, 09/12/2022 - 06:05|
Chào mừng các bạn đến với cổng công nghệ thông tin trường mầm non Tân Thái

“Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc tích cực cho trẻ khối mẫu giáo trường Mầm non Tân Thái”

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                            ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến huyện Đại Từ

TT

Họ tên tác giả

Ngày/

tháng/ năm sinh

Nơi công tác

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

(2)

1

Phạm Thị Đông

10/07/1981

Trường

MN Tân Thái

Hiệu trưởng

Đại học

100%

Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc tích cực cho trẻ khối mẫu giáo trường Mầm non Tân Thái”

1. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:

- Họ tên: Phạm Thị Đông

- Chức vụ: Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Thái.

 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý chuyên môn để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục.

3. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: Tháng 9/2021 đến tháng 5/2022.

4. Mô tả bản chất của sáng kiến:

Giáo dục cảm xúc tích cực cho trẻ là cả quá trình dài, đòi hỏi nhiều nỗ lực của tất cả mọi người, trong đó giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp truyền cảm hứng tích cực cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoạt của trẻ ở trường.

Cảm xúc đóng vai trò quan trọng đến cách trẻ tư duy và hành động. Cảm xúc kích thích não bộ để đưa ra quyết định tác động đến mọi mặt của đời sống xã  hội. Giáo dục cảm xúc cho trẻ mầm non giúp trẻ có được các kỹ năng cần thiết trong việc điều khiển cảm xúc một cách tích cực nhất.

Cảm xúc của trẻ được hình thành từ tâm lý, là tập hợp những phản ứng tự nhiên như vui, buồn, tức giận… Cảm xúc là “chìa khóa” để định hướng đến cách tư duy và hành động, đưa ra quyết định tác động trực tiếp đến trẻ. Việc giáo viên có những kỹ năng giáo dục cảm xúc cho trẻ mầm non sẽ mang đến nhiều lợi ích như:

Nâng cao những kỹ năng cần thiết: Bé học được cách điều khiển cảm xúc như kiểm soát tâm trạng vui, buồn, tự đưa ra những quyết định, mục tiêu. Trẻ cũng học được cách giao tiếp và hòa thuận hơn với mọi người xung quanh. 

 

 

 

 

4.3. Tính thực tiễn

4.3.1. Thực trạng giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc tích cực cho trẻ mẫu giáo tại trường Mầm non Tân Thái

Qua quan sát và kiểm tra các hoạt động của giáo viên cho thấy, việc khai thác thế mạnh của một số phương pháp trong việc giáo dục cảm xúc tích cực cho trẻ của giáo viên vẫn còn nhiều hạn chế. Các phương pháp giáo dục áp dụng vào thực tế chưa linh hoạt, còn chưa đi sâu vào các tình huống, các câu chuyện thực tế.

 Khi tổ chức các hoạt động học cho trẻ giáo viên chưa thực sự chú ý tới giáo dục cảm xúc cho trẻ, hướng tới trẻ, mà chỉ tập trung vào phần nội dung, kiến thức. Trẻ chưa được thể hiện những ý kiến và suy nghĩ của bản thân trẻ mà theo một chủ đề, một trò chơi hay nội dung của hoạt động.

 Một số giáo viên còn thiếu chủ động trong việc giảng dạy, còn phụ thuộc quá nhiều vào tài liệu, vẫn còn nặng cung cấp kiến thức mà chưa chú trọng đến việc phát huy tính chủ động, tích cực ở trẻ. Chính vì vậy trẻ có phần hạn chế tính mạnh dạn, tích cực chủ động trong các hoạt động.

 

 

4.3.2. Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc tích cực cho trẻ khối mẫu giáo, trường Mầm non Tân Thái - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên”    

4.3.2. 1. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao biện pháp hướng dẫn giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc tích cực trẻ trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.

Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển cảm xúc tích cực cho trẻ. Giáo viên phải nắm vững lí thuyết về giáo dục phát triển trẻ mầm non, có kỹ năng sư phạm, đạo đức nghề nghiệp và phải yêu thích trẻ em.

Bồi dưỡng để giáo viên nhận thức rõ ràng, đầy đủ về phẩm chất nghề nghiệp của của người giáo viên mầm non.

Phải có những kiến thức, kỹ năng sư phạm cần thiết: Giáo viên cần đảm bảo kỹ năng nghiệp vụ tốt, cách ứng xử khéo léo để nuôi dạy trẻ.

Hướng dẫn giáo viên nghiên cứu các văn bản của ngành, trong đó tập trung nghiên cứu “tài liệu Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Đảm bảo chất lượng Giáo dục mầm non, chuyên đề 7: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Giáo dục cảm xúc cho trẻ mầm non thông qua trải nghiệm trong các cơ sở GDMN; Các tiêu chuẩn quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT); Điều 40 của điều lệ trường mầm non quy định các hành vi giáo viên và nhân viên không được làm.

 

4.4.2. Linh hoạt trong phương pháp giáo dục, áp dụng kiến thức chuyên môn lẫn các hoạt động thực tiễn:

Giáo viên cần giúp cho trẻ tìm ra được điểm mạnh của bản thân. Chẳng hạn như, trẻ cần kiên nhẫn giúp kiểm soát tâm trạng sao cho đúng, học cách để rèn luyện được lòng kiên trì. Nếu như trẻ ít nói, ngại giao tiếp hãy thường xuyên quan tâm đến trẻ nhiều hơn, quan tâm và hỏi han để trẻ bày ra quan điểm của mình. 

 

* Giúp trẻ phát triển những kỹ năng mềm

* Khi giáo dục cảm xúc tích cực cho trẻ  phải lấy trẻ làm trung tâm

* Giáo dục cảm xúc cần thực hiện thường xuyên, mọi lúc và mọi nơi. Qua các trò chơi, hoạt động liên quan đến cảm xúc:

 

 

 

* Giáo dục cảm xúc tích cực cho trẻ mầm non thì giáo viên, người lớn phải làm gương.

* Sử dụng một số tài liệu hướng dẫn giáo dục cảm xúc cho trẻ.

* Phát triển mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên

4.3.2.3. Tạo môi trường nhóm lớp đẹp, không gian học sáng tạo:

 

4.3.2.. Giáo dục cảm xúc tích cực cho trẻ cần áp dụng những phương pháp khoa học:

* Phương pháp kiểm soát cảm xúc 

 

 

* Phương pháp giải phóng cảm xúc

*Động viên, khen thưởng đúng cách : Khen ngợi điểm mạnh và nỗ lực của trẻ 

 * Luyện tập cùng trẻ nuôi dưỡng cảm xúc

 

* Hoạt động theo nhóm

 

 

 

 

 

*Phương pháp luyện tập cơ thể​

 

 

 

           4.4. Hiệu quả của giải pháp:

4.5. Khả năng áp dụng của giải pháp:

5. Những thông tin cần được bảo mật: Không có

6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến

7. Hiệu quả, lợi ích thu được:

7.2. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu: Không

8. Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu: Không có.

Đại Từ, ngày ......tháng.......năm2022

                                                                                                                                      NGƯỜI NỘP ĐƠN

 

 

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 336
Tháng 12 : 2.727
Năm 2022 : 93.869