Friday, 22/10/2021 - 14:12|
Chào mừng các bạn đến với cổng công nghệ thông tin trường mầm non Tân Thái

KẾ HOẠCH Hoạt động công đoàn năm học: 2017- 2018

LĐLĐ HUYỆN ĐẠI TỪ

CĐ TRƯỜNG MN TÂN THÁI

Số: …/KH- CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Thái, ngày 20 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

Hoạt động công đoàn năm học: 2017- 2018

        Căn cứ công văn số 733/PGĐT- GDMN ngày 12/09/2017 v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2017-2018

Căn cứ Nghị quyết Đại hội công đoàn Trường MN Tân Thái nhiệm kỳ 2017-2021;

Căn cứ phương hướng và kế hoạch hoạt động năm học 2017 – 2018 của Liên đoàn lao động huyện Đại Từ

Căn cứ tình hình thực tế của Công đoàn nhà trường;

BCH Công đoàn Trường mầm non Tân Thái xây dựng kế hoạch hoạt động công tác công đoàn năm học 2016-2017 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Đánh giá khái quát kết quả năm học trước

Năm học 2016-2017, Công đoàn trường MN Tân Thái đã triển khai các chương trình công tác với những kết quả cơ bản như sau:

1.1. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp cho CB-GV-NV

- Công đoàn đã phối hợp với chính quyền rà soát đối chiếu với tiêu chuẩn, đề nghị và được cấp có thẩm quyền quyết định nâng lương kịp thời cho 09 công đoàn viên. Cụ thể:

+ 02 ĐVCĐ được nâng lương trước hạn

+ 07 ĐVCĐ được nâng lương đúng hạn

- Trong năm học, Công đoàn tổ chức đi thăm hỏi 16 trường hợp công đoàn viên và người thân của đoàn viên công đoàn bị ốm đau.Chi tặng cho 2 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán số tiền là 650000đồng

1.2. Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CB-GV-NV

a. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho CB-GV-NV

- Công đoàn phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết, chính sách có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn.

- Công tác xây dựng và phát triển Đảng được quan tâm thường xuyên.

b. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” được duy trì đều đặn

- Tổng số tiết thao giảng trong 4 đợt thi đua là 64 tiết với kết quả:

               + Giỏi:  63/64 =  98,4 %

               + Khá:  01/64 = 1,6 %

               + Đạt yêu cầu: 0

      - 100% giáo viên được tham gia lớp bồi dưỡng hè do Phòng GD&ĐT tổ chức

       - Công đoàn cùng BGH tạo điều kiện thuận lợi cho 04 giáo viên tham dự lớp ĐHSP mầm non hệ vừa làm vừa học.

      1.3. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào quần chúng

- 100% ĐVCĐ thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tốt việc thăm lớp, dự giờ, thao giảng, tổ chức thi và dự thi giáo viên giỏi các cấp

- Kết quả thi đua:

 Danh hiệu tập thể: Chi bộ trong sạch, vững mạnh

                                  Trường đạt tập thể : Hoàn thành nhiệm vụ

                                  Công đoàn cơ sở vững mạnh

 Danh hiệu cá nhân: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 02 đ/c

                               Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 04 đ/c

                               100% gia đình đoàn viên Công đoàn đạt “Gia đình văn hóa”

- Đã vận động và được 100% đoàn viên công đoàn hưởng ưng tham gia đóng góp quỹ tham quan du lịch với số tiền là 100.000đ/người/tháng.

- Trong năm học Công đoàn đã tổ chức cho công đoàn viên đi tham gia du lịch 1 lần/năm đó là  nghỉ mát ở Trà Cổ - Móng Cái  vào dịp hè

- Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt nữ công nhân dịp: 20/10; 08/3

+ Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10: Sinh hoạt với chủ đề “Những phẩm chất đáng trân trọng của người phụ nữ Việt Nam thời hiện đại”

+ Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Thi văn nghệ và trả lời câu hỏi về kiến thức gia đình

- 100% ĐVCĐ thực hiện tốt pháp lệnh dân số và tham gia các hoạt động từ thiện do ngành GD&ĐT phát động

1.4. Xây dựng tổ chức công đoàn

- Tổ chức sinh hoạt Công đoàn đều đặn theo định kỳ, các hoạt động diễn ra trải đều trong năm học

- Tổ chức Công đoàn nhà trường đã thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần cho công đoàn viên

- Xây dựng được mối quan hệ tốt, tôn trọng lẫn nhau giữa công đoàn và chính quyền nhà trường

2. Tóm tắt tình hình đoàn viên Công đoàn nhà trường

- Tổng số công đoàn viên: 21

            Trong đó: Nữ: 20

                      Nam: 01

                      Đảng viên: 11

- Trình độ chuyên môn:

                                       + Đại học: 12

                                       + Cao Đẳng: 03

                                      + Trung cấp: 06

- Biên chế đội ngũ:

                                          + BGH:  03

                                          + Giáo viên đứng lớp và cô nuôi: 16

                                          + Nhân viên: 02

3. Những điều kiện thuận lợi, khó khăn của Công đoàn nhà trường

3.1. Thuận lợi

- Công đoàn trường mầm non Tân Thái là tập thể đoàn kết, biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, có sự thống nhất cao. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình công tác, yêu nghề mến trẻ, có ý thức trách nhiệm cao.

- Thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nội quy, quy chế của ngành, của trường.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- Trường đã nhiều năm đạt cơ quan văn hóa, tiên tiến cấp huyện, chi bộ trong sạch vững mạnh, công đoàn vững mạnh.

- Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, cơ sở vật chất khá đầy đủ.

- Chế độ của giáo viên được nhà nước quan tâm

3.2.  Khó khăn:

- Trang thiết bị dạy và học cho cô và trẻ còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Phòng học cho trẻ còn thiếu nên số trẻ trong một lớp quá đông, ảnh hưởng đến chất lượng học của trẻ.

- Nhiều giáo viên có con nhỏ nên hạn chế về thời gian tham gia các hoạt động, các phong trào; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không đồng đều

II. MỤC TIÊU CHUNG

1. Mục tiêu chung

Tập hợp, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các mục tiêu năm học của nhà trường, huy động các nguồn lực xây dựng Công đoàn trường mầm non Tân Thái ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh và trường ngày càng ổn định, phát triển bền vững

2. Mục tiêu ưu tiên

Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục của nhà trường

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH TRONG NĂM HỌC:

Năm học 2017 – 2018 Công đoàn trường mầm non Tân Thái sẽ tổ chức triển khai tốt các chương trình sau:

Chương trình 1: Đại diện bảo vệ quyền, và lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống công đoàn viên trong trường

- Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các ủy viên BCH và các tổ trưởng công đoàn nhà trường

- Giám sát và tham gia thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động như: Lương, BHXH, BHYT và các chế độ chính sách khác. Tham gia với tinh thần trách nhiệm cao các hội đồng liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động

- Phối hợp với chính quyền kịp thời phổ biến chế độ chính sách cho CB-GV, NV

- Phối hợp với chính quyền trong công tác phân công chuyên môn, phân công giáo viên đứng lớp, quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của giáo viên

- Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị CB-VC-LĐ theo đúng hướng dẫn của Công đoàn và chính quyền ngành GD&ĐT

- Toàn thể đoàn viên công đoàn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn viên vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình

- Chăm lo tới con em CB-GV-NV nhân viên tết trung thu và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

- Có phần thưởng cho giáo viên đạt thành tích cao trong hội thi GVG các cấp

- Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh ốm đau, khó khăn, hoạn nạn với định mức kinh phí theo quy chế hoạt động công đoàn:

- Phối hợp với chính quyền tổ chức cho ĐVCĐ đi tham quan 1 lần/năm học

- Duy trì quỹ tham quan và quỹ hỗ trợ công đoàn viên gặp khó khăn

Chương trình 2: Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CB-GV-NV

- Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước tới ĐVCĐ. Giáo dục nâng cao 

                 CÁC CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT TRONG NĂM HỌC

1. Tập thể:

- Trường đạt cơ quan văn hóa.

- Trường đạt tập thể lao động tiến tiến

- Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn vững mạnh

2. Cá nhân:

- Gia đình CBGV đạt gia đình văn hóa: 90%.

- Phụ nữ hai giỏi: 50%.

- Chiến sĩ thi đua: 02

- Lao động tiên tiến: 14

3. Hồ sơ:

- Hồ sơ quản lý tốt: 100%.

- Hồ sơ giáo viên:   Tốt: 80% ;      Khá: 20%

- Dự giờ:

   + Hiệu trưởng: 8 tiết/tháng

   + Phó hiệu trưởng: 16 tiết/tháng

   + Giáo viên: 4 tiết/tháng.

- Thao giảng: 4 tiết/4 đợt thi đua/năm/1 giáo viên.

4. Các phong trào:

- Làm đồ dùng đồ chơi: 4 bộ/năm/1 giáo viên.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: 100%.

- Thi đồ dùng đồ chơi cấp trường: 100%.

- Hội khỏe măng non: 2 lần/năm.

- Tham gia các hội thi do trường và ngành tổ chức.

5. Học sinh:

- Bé chuyên cần: 85% trở lên

- Bé phát triển toàn diện toàn diện: 90% trở lên

- Bé năng khiếu: 35%

- Bé giỏi toàn diện cấp trường: 50%

- Duy trì sĩ số trẻ: 100%

- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng: 5 - 6%./năm

III. THỰC HIỆN TỐT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN:

1. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống CBGV. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo:

- Tham mưu việc bố trí, phân công lao động hợp lý, sắp xếp thời khóa biểu, lịch họp định kỳ, sử dụng cơ sở vật chất thiết bị dạy học hợp lí, khoa học.

- Tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện những quy định của luật lao động đối với CBGV, chế độ nghỉ ngơi, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CGV.

 - Phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện 3 công khai: Chất lượng đào tạo, các điều kiện cơ sở vật chất và thu chi tài chính qua chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế thi đua khen thưởng của đơn vị, nâng cao chất lượng và hiệu quả thi đua

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch của Ban thanh tra nhân dân

- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nhất là những CBGV, NV có hoàn cảnh khó khăn

- Xây dựng quỹ khuyến học:

   + Cán bộ giáo viên: 50.000đ/người/năm.

2. Xây dựng và nâng cao phẩm chất nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ giáo viên:

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phối hợp với chuyên môn đồng cấp tuyên truyền nêu gương các cá nhân điển hình qua  việc thực hiện các cuộc vận động

- Phổ biến đến người lao động Luật lao động, Luật công đoàn (được sửa đổi bổ sung 2012, có hiệu lực từ 2013), Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

- Có khẩu hiệu “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

 3. Vận động, tổ chức các nhà giáo và lao động trong đơn vị tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành:

- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên cơ sở lồng ghép với các cuộc vận động: “Hai không”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để đạt được hiệu quả “Dạy tốt – Học tốt” theo hướng:

   + Kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo các cuộc vận động.

   + Tiếp tục tuyên truyền nội dung các cuộc vận động và phong trào.

   + Đánh giá xếp loại theo từng đợt thi đua và cả năm học.

- Thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo tính khách quan, thực chất và đề cao tác dụng, hiệu quả các hoạt động thi đua khen thưởng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tham mưu có các giải pháp tăng cường nguồn lực, quan tâm động viên cả về thể chất lẫn tinh thần cho CBGV.

4. Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng góp phần xây dựng Nhà nước vững mạnh:

4.1. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:

- Tiếp tục củng cố tổ chức, đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn vững mạnh, phấn đấu năm học 2017 - 2018 đạt công đoàn cơ sở vững mạnh

- Lập đủ loại hồ sơ của công đoàn cơ sở.

- Chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, phổ biến đầy đủ Nghị quyết cấp trên, tạo điều kiện để cán bộ công đoàn được tiếp cận, nghiên cứu các tài liệu về độ chính sách người lao động và hoạt động của công đoàn cơ sở.

- Rà soát và bổ sung quy chế phối hợp hoạt động giữa tổ chức công đoàn và Ban giám hiệu.

4.2. Tham gia xây dựng Đảng:

- Vận động đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.

- Phát động phong trào cho CBGV thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm đoàn viên và tổ chức công đoàn trong việc góp ý cho chi bộ, cho đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên trong đơn vị.

- Chủ động bồi dưỡng, giới thiệu và đề nghị cấp ủy xem xét kết nạp và Đảng những đoàn viên ưu tú, góp phần nâng cao tỷ lệ đảng viên trong ngành.

5. Mở rộng và tăng cường đối ngoại của công đoàn cơ sở:

- Chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo để tổ chức cho CBGV được tham gia các hoạt động giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức quản lý, dạy học, hoạt động công đoàn và sinh hoạt tập thể với đơn vị bạn.

- Xây dựng quỹ tham quan của đơn vị.

IV. NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực phẩm chất, hiểu biết, có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề nghiệp và lòng nhiệt tình với sự nghiệp chung.

2. Công đoàn và ban giám hiệu luôn thống nhất thực hiện mọi mục tiêu hoạt động của nhà trường.

3. Tập thể công đoàn đoàn kết thống nhất cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chương trình chăm sóc giáo dục.

4. Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động công đoàn phong phú.

5. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường và pháp lệnh công chức.

6. Thường xuyên đổi mới công tác hoạt động, coi trọng công tác mới, linh hoạt, sáng tạo.

7. Phát huy vai trò đội ngũ giáo viên có năng lực, dìu dắt giúp đỡ những đồng chí chuyên môn còn chưa vững.

8. Tổ chức phong trào thao giảng, dự giờ đồng nghiệp góp phần nâng cao chất lượng hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Tổ chức thi trang trí lớp và đồ dùng đồ chơi cũng như các hội thi của trẻ.

9. Chủ động tuyên truyền giáo dục, vận động CBGV tích cực học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nghiên cứu và vận dụng kịp thời các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động.

10. Phát động thi đua, có đánh giá sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng.

V. DỰ TOÁN THU - CHI QUỸ CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Thu ngân sách công đoàn:

- Thu ngân sách công đoàn gồm: đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng góp hàng tháng, mức đóng góp là 1% lương cơ bản.

- Thu quỹ trợ giúp cán bộ giáo viên gặp khó khăn, gia đình bị rủi ro, hoạn nạn: 5.000đ/người/tháng.

- Quỹ tham quan:  100.000đ/người/tháng.

2. Chi ngân sách công đoàn:

- Chi 30% phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách.

- Chi 10% hành chính phí.

- Chi 40% hoạt động phong trào và chi khác.

- Chi 20% thăm hỏi, hiếu, hỉ.

2.1.  Chi phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách:

- Chủ tịch công đoàn: 1/2 của 30% đoàn phí công đoàn.

- 2 uỷ viên: mỗi người 1/4 của 30% đoàn phí công đoàn.

2.2. Chi hoạt động phong trào và chi khác:

- Chi tổ chức các cuộc thi của công đoàn.

- Chi tổ chức kỷ niệm ngày 08/3; 20/10.

- Chi quà tết cho công đoàn viên.

- Chi tập huấn, mua tài liệu công đoàn.

- Tặng quà cho con em đoàn viên công đoàn nhân dịp 1/6 và Tết trung thu.

- Chi các hoạt động từ thiện.

2.3. Chi thăm hỏi:

- Thăm hỏi đoàn viên bị ốm đau nghỉ từ 5 ngày trở lên (có giấy của cơ sở y tế), đi viện, thai sản: 100.000đ/người/lượt.

- Chi thăm hỏi người thân của công đoàn viên: bố mẹ hai bên chồng (vợ), chồng (vợ), con của công đoàn viên: 100.000đ/người/lượt.

- Chi mừng đám cưới công đoàn viên: 100.000đ/người/lượt.

- Chi mua quà chia tay công đoàn viên chuyển trường, nghỉ hưu là: 200.000đ/người  

- Chi hiếu: công đoàn viên: 200.000đ + 1 vòng hoa /người/lượt.

 bố mẹ hai bên chồng (vợ), chồng (vợ), con của công đoàn viên: 100.000đ + 1 vòng hoa /người/lượt.

2.4. Chi quỹ trợ giúp:

- Chi trợ giúp gia đình của công đoàn viên gặp khó khăn, rủi ro hoạn nạn: 400.000đ/người/lượt.

2.5.  Chi quỹ khuyến học:

   + Chiến sĩ thi đua: 50.000đ/người.

   + Lao động tiên tiến: 30.000đ/người.

  +Thưởng con CBĐVCĐ thi đỗ Đại học: 100.000đ/người

  +Thưởng con CBĐVCĐ đạt học sinh giỏi cấp tỉnh: 100.000đ/người

  +Thưởng con CBĐVCĐ đạt học sinh giỏi cấp huyện, trường: 50.000đ/người

        +Thưởng con CBĐVCĐ đạt học sinh tiên tiến 30.000đ/người

( Trừ cấp học Mầm Non)

     2.6. Chi quỹ tham quan, nghỉ mát:

- Chi tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham quan nghỉ mát vào dịp nghỉ hè.

KẾ HOẠCH THÁNG

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG TÁC

C. TÁC BỔ SUNG

9

- Tổ chức ngày hội đến trường, tết trung thu.

- Phát động thi đua đợt I.

- Triển khai thực hiện tháng ATGT.

- Cân đo trẻ lần 1, chấm biểu đồ.

- Xây dựng kế hoạch GD của lớp, KH tổ, công đoàn, nhà trường.

- Xây dựng nội quy, chuẩn thi đua.

- Đăng ký thi đua.

- Dạy theo chương trình, dự giờ theo kế hoạch.

- Học chuyên đề năm học 2017 - 2018.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để phòng GD&ĐT kiểm tra đầu năm.

- Hoàn thiện hồ sơ cơ quan có nếp sống văn hóa.

- Khám sức khỏe trẻ lần 1.

- Tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2017-2018

10

- Mít tinh kỷ niệm 20/10.

- Dạy theo chương trình, đúng chủ điểm, trang trí lớp và làm đồ dùng đồ chơi.

- Thao giảng đợt I, dự giờ theo kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ lần 1.

- Thi trang trí lớp.

-Thi bếp ăn 10 tốt

-Thi cô giáo như mẹ hiền cấp trường

11

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Có tuần dạy tốt chào mừng 20/11

- Dạy theo chương trình, đúng chủ điểm, trang trí lớp và làm đồ dùng đồ chơi.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Sơ kết thi đua đợt I, phát động thi đua đợt II.

- Thi cô giáo như mẹ hiền cấp huyện.

- Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

12

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12.

- Dạy theo chương trình đúng chủ điểm.

- Cân đo trẻ lần 2.

- Thi hội khỏe măng non cấp trường lần 1 dịp 22/12.

- Thi đồ dùng đồ chơi lần 1.

- Thao giảng đợt II

- Quyết toán công đoàn phí quý III, IV năm 2017

- Đánh giá trẻ cuối học kỳ I.

01

- Sơ kết thi đua đợt II, phát động thi đua đợt III, sơ kết học kỳ I.

- Có tuần học tốt chào mừng ngày thành lập Đảng.

- Dạy theo chương trình, đúng chủ điểm, trang trí lớp và làm đồ dùng đồ chơi.

- Kiểm tra hồ sơ dân chủ lần 1.

- BGH kiểm tra hồ sơ lần 2.

- Kiểm tra toàn diện giáo viên.

- Quyết toán các khoản thu chi.

02

- Nghỉ tết đúng lịch, đón xuân vui vẻ, tiết kiệm.

- Thực hiện theo chương trình, trang trí lớp theo chủ điểm.

- Trồng cây xuân.

- Tổ chức “Bé vui hội xuân”.

3

- Tổ chức kỷ niệm ngày 08/3; 26/3.

- Sơ kết thi đua đợt III, phát động thi đua đợt IV.

- Dạy theo chương trình, đúng chủ điểm, trang trí lớp và làm đồ dùng đồ chơi.

- Thao giảng đợt III.

- Tổ chức Hội khỏe măng non lần 2 dịp 26/3.

- Kiểm tra hồ sơ, kiểm tra toàn diện giáo viên.

- Thi đồ dùng đồ chơi lần 2

4

- Có tuần học tốt chào mừng ngày 30/4 và 01/5.

- Thao giảng đợt IV.

- Khám sức khỏe trẻ lần 2, cân đo trẻ lần 3.

- Viết, chấm sáng kiến kinh nghiệm.

- KT hồ sơ dân chủ lần 2, hoàn thiện hồ sơ sổ sách.

- Đánh giá chất lượng trẻ cuối năm.

- Kiểm tra phong trào thi đua “XD trường học…”

5

- Sơ kết thi đua đợt IV, tổng kết năm học.

- Hoàn thành chương trình giáo dục.

- Nộp sáng kiến kinh nghiệm.

- Kiểm tra thi đua cuối năm.

- Bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu bậc cao.

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua.

- Kiểm kê tài sản.

6

- Tổ chức Tết thiếu nhi 01/6 cho trẻ.

- Duyệt thi đua.

- Nghỉ hè

7

- Nghỉ hè

8

- Đón trẻ năm học mới.

- Học chuyên đề.

- Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

KẾ HOẠCH KỲ

1.Tư tưởng chính trị:

    - Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước. Thực hiện tốt các      nội quy, quy chế của trường, của Ngành.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức   Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “ 2 không”; và  cuộc  vận  động “Mỗi thầy giáo,  cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”; “Giỏi việc trường -  Đảm việc nhà”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” Và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Đoàn kết nội bộ. Đảm bảo ngày giờ công.Tham gia đầy đủ các cuộc ủng hộ.

2. Các hoạt động trong kỳ

Khai giảng năm học mới.

Họp phụ huynh đầu năm

Tổ chức trung thu.

Học tập nhiệm vụ năm học và quy chế lao động.

Đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm học.

Phát động các đợt thi đua.

Hội nghị CNVC đầu năm.

Đăng ký đề tài kinh nghiệm.

Sơ kết thi đua.

    Tổ chức: 20/10, 20/11, 22/12, 08/03, Tết NĐ, Tết DL, 30/4, 01/05, 01/06…

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Đặng Thị Liên


Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 108
Hôm qua : 277
Tháng 10 : 5.266
Năm 2021 : 51.424